buchtajeziorak.pl
Privacy Policy

Privacy Policy

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA W PRZYPADKU ZBIERANIA
DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Perfectmap Tomasz Strzyżewski, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

  zwany dalej Administratorem;

 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czarteru jachtu i bedą udostępniane innym podmiotom np.: do biura rachunkowego w celu realizacji podstawowych obowiązków przedsiębiorcy wynikających z przepisów,

 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy,

 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
  niemożliwe jest zawarcie umowy,

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
   w tym profilowaniu,

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
   roszczeń wynikających z realizowanego zlecenia

 6. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek
  na adres mailowy czarter@buchtajeziorak.pl lub udać się, po uprzednim umówieniu terminu spotkania, do naszej siedziby w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

 7. Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).